top of page

Naděje - azylový dům

 

ZADÁNÍ: Požadavkem investora bylo vymyslet nové řešení recepce a zasedací místnosti pracovníků azylového domu - Naděje na Žižkově v Praze. Tato pobočka azylového domu, slouží konkrétně mužským klientům, kteří se ocitli v těžké životní situaci a je situovaná ve vnitrobloku ve starém pavlačovém domě. 

 

Vzhledem k tématu bylo potřeba najít především praktické řešení z hlediska údržby a funkce. 

Vstupní recepce slouží především k příjmu a zápisu nových klientů, rovněž jako spojnice mezi ostatními částmi pobočky v nichž se nacházejí jednotlivé pokoje a kanceláře pracovníků a v neposlední řadě, jako taková alternativa menší společenské místnosti, kde je možné využívat počítače, či hrát společenské hry a přijímat návštěvy. 

Bylo tedy nutné zohlednit všechny tyto faktory a přijít tak s adekvátním, multifunkčním řešením. Dalším zásadním faktem je, že zapovězeným materiále v celém navrhu je dřevo a to především z hygienických důvodů. 

Druhou částí návrhu byla zasedací místnost, která má sloužit pouze pro schůzky pracovníků Naděje a jejich sponzory a investory. Zde bylo nutné především vymyslet způsob nového osvětlení, umístit do místnosti velký stůl, projektor, knihovnu a samozřejmě vyměnit stávající podlahu.

 

KONCEPT: Hlavní nosnou myšlenkou návrhu pro nás bylo téma samotné naděje, které se stalo symbolem, opakujícím se napříč všemi místnostimi ve formě světla. Pracovaly jsme s kontrasty hrubých materiálů, jako je beton a ocel, které se pro nás staly pomyslným korpusem, který jsme doplnily světelnou instalací - u níž jsme využily zlatou termo fólii, jež využívají pracovníci v terénu a která v kombinaci se světlem vytváří okázalou mozaiku odlesků a jemného zlatavého ambivalentního světla symbolizujícího pro nás právě onu naději. Dále jsme pak pracovaly s recyklací starých materiálu, jako  jsou kupříkladu staré zrepasované židle a doplněním obou interiérů o pokojové rostliny.Často opakujícím se přiznaným motivem je ulice vs. domov. Beznaděj vs. nový začátek. Chtěly jsme zkrátka vytvořit důstojné prostředí, které bude mít jasnou identitu a klientům i pracovníkům zároveň poskytne nový příjemnější prozatimní domov a pracovní prostředí, do něhož se budou obě strany těšit, za nějž se nebudou muset stydět a který je bude motivovat k pozitivním změnám.

Rok: Říjen 2015

Rozměry:  m2

.png
.png
.jpg
.jpg
.png
.png
bottom of page