top of page

Draždiak - soubor bytových domů v Bratislavě

 

ZADÁNÍ: Jedná se o koncepční studii bytového domu Draždiak.

 

KONCEPT: Parcela pro investiční záměr výstavby bytových domů DRAŽDIAK se nachází na jedinečném místě v těsné blízkosti jezera Draždiak. Hledali jsme řešení, jak vytvořit příjemný zelený rezidenční komplex s výhledem na jezero při zachování co největší využitelné podlažní plochy objektů.

Navrhli jsme urbanistickou strukturu, kterou tříštíme na menší bytové domy, které svým tvarem a vzájemnou orientací umožňují výhled na vodu z velké části bytů. Komplex je rozdělen na 3 části (+ tělocvična), které jsou propojeny podzemním parkovištěm, které jsme umístili pod zem a neubírali tak areálu na zeleni.

Zásadním prvkem návrhu je kruhové molo, na které jsou napojeny budovy s byty, kavárna, bazén, soukromá pláž, společná zahrada s pergolu a dětské hřiště. Kruhový koncept do sebe jednoduše vstřebává veškerý veřejný život a aktivity zdejších rezidentů. Supluje tak funkci malého náměstí.

Návrh využívá všech výhod, které jezero přináší. Jako například soukromá pláž, neomezený přístup k vodě, jednoduše bezprostřední spojení s přírodou v centru města.

Umístění v takto lukrativní lokalitě umožňuje výstavbu luxusních bytů. Standartem téměř každého bytu je tedy balkón, terasa nebo předzahrádka. Dispozice jsou navrženy funkčně, jednoduše a zároveň velkoryse s možností výhledů velkými okny přímo na jezero a okolní přírodu.

MOLO- by mělo být rovněž přidanou hodnotou i pro okolní zástavbu a lidi žijící v Petržalke. Díky tomu, že je hranicí, která odděluje soukromí rezidentů a veřejnosti, považovali jsme za adekvátní k němu situovat restauraci / kavárnu, vytvářející zde pomyslný kulturní point.

BAZÉN - je možnou alternativou ke koupání, volili bychom biotopový koncept, součástí by byla rovněž menší pláž a sprchy.

Materiály - beton, dřevo, bílá ocel a ocelové sítě.

TĚLOCVIČNA - součástí celkového návrhu je menší soukromé fitness v kombinaci se saunou.

ZAHRÁDKY by byly dvojího typu: na pěstování - k utužení komuitního života, rovněž okrasné, kultivující prostředí rezidence.

HŘIŠTĚ - součástí areálu je dětské i sportovní hřiště.

Celková plocha řešeného území:     

13 069 m2

Zastavěná plocha souboru staveb:    

2 680 m2 

Hrubá podlažní plocha:                      

8 176 m2

Celková zastavěná plocha

řešeného území:                                

2 850 m2

Plocha zeleně:                                  

7 219 m2

 

.jpg
.jpg
.jpg
.jpg

Rok: Červenec 2018

Spolupráce: Ondřej Lebeda

bottom of page