ARISTOLOGIE - Zmrzni.Shoř

ZADÁNÍ: Úkolem bylo vytvořit unikátní gastronomický zážitek - propojení architektury a gastronomie, at už na konceptuální či doslovné rovině. 

KONCEPT: 

Hned od počátku nám bylo jasné, že co se týká gastronomického zážitku, budeme ho chtít koncipovat v souladu s exteriérem.

 

Zajímaly nás elementy oheň vs. voda, s nimy spojené funkce: pečení vs. ,mražení a vznikající reakce: teplo vs. chlad.

Hlavní surovinou, reagující v obou případech = maso.

Zásadní otázkou, na kterou se nám nedařilo dlouhou dobu najít adekvátní řešení a odpověď ve formě realizace, která by zahrnovala všechny tyto požadavky a přitom působila ucelneně a dávala smysl, vyřešila posléze idea venkovního ohně.

Jak však tuto obyčejnou akci pojmout jinak, s tím, aby měla i nějáký nový rozměr či přesah a souvislost s architekturou a uměním a zároveň stále obsahovala humor a nadsázku o kterou nám šlo především?

Na základě vyselektování spousty variant, jsem se shodly na realizaci ocelové konstrukce, jejíž součástí jsou různě odebíratelné komponenty, které jsou její součástí a společně s ní utváří ucelený obejkt. Jednotlivé prvky se však dají zároveň vyjmout a mají různé využití a formy jak působí v souladu s okolím.

Velá konstrukce je rozkládací, z důvodu lehkého přenášení a manipulace.

Sedáky, potažené prozatím zrcadlovou plochou, působí neviditelným dojmem, mají tak co nejméně rušit celkovou kompozici ,odrážet světlo z “táboráku” a zároveň se pod některé z nich dají schovat atributy potřebné k opékání. 

Další nedílnou součástí jsou “masky”, jež účastní naší pečby, po celou dobu akce nosí na sobě. Působící samy o sobě jako šperk s funkcí suplující nádobí, kupříkladu do nich můžete upevnit sklenice, do nichž je z naší strany po celý večer důsledně doplňována hladinka piva.

Rok: Listopad, 2014

Kompozice jehlanů, téměř neviditelné, sk
Kompozice jehlanů, téměř neviditelné, sk

Další ze série jehlanů
Další ze série jehlanů

Zmražené kusy masa v ledu
Zmražené kusy masa v ledu

Kompozice jehlanů, téměř neviditelné, sk
Kompozice jehlanů, téměř neviditelné, sk

1/19
Návrh konstrukce / stíny
Návrh konstrukce / stíny

Jedna z variant konstrukce
Jedna z variant konstrukce

Jedna z variant ocelové konstrukce v níž počítáme s prvkem sedáků a ledů zakomponovaných společně ve vnitřku. Tvar je velkorysejší, ale zároveň také komplikovanější vzhledem k realizaci..

Rozkládání konstrukce
Rozkládání konstrukce

Návrh konstrukce / stíny
Návrh konstrukce / stíny

1/19