top of page

Klatovy - Památník Obětem 1. světové války

 

ZADÁNÍ: soutěž na návrh pomníku obětem 1. Světové války v Klatovech

 

KONCEPT: Celkové řešení umístění uměleckého díla v území

Návrh již svojí formou jizvy v krajině evokující zákopy, ve kterých hrdinně bojovali klatovští legionáři, řeší  prostorové uspořádání parku. 

Stávající vyšlapanou cestu jsme zachovali a přidali další, skrze kterou vede podlouhlý kopec rozřízlý cestou. Návštěvník parku si tak může vybrat, zda chce projít skrze památník a prožít stísněnost “zákopu” anebo si užije památník z vnější strany nabízející odhlučnění parku a zakrytí vizuálního smogu v okolí.

 

Ideové a architektonicko-výtvarné řešení objektu

Do středu řešeného území jsme umístili kopec, skrze nějž návštěvník prochází a po jehož vnitřních stranách je umístěno 314 zářezů a v nich 314 jmen klatovských hrdinů vrytých do betonu symbolizujích v noci nasvícené náhrobky. 

Na levé kortenové stěně bude vylaserován text z původního pomníku : „Třistačtrnáct mrtvých Klatovanů, jejichž krev byla vylita na všech bojištích světa, volá k svým rodákům bratři milujme se!

 Na pravé stěně řezu kopce bude stát: „A my jež dočkali se rána vzkříšení / u věčnou paměť slibujeme Vám, Vy, svatí mrtví, / že nikdy nezapomeneme tohoto příkazu.“

 

Pomník tak bude pomníkem jak padlých Klatovanů, tak bývalého pomníku

Pomník  se každý večer rozsvítí a se soumrakem přinese intimní atmosféru, kdy kolemjdoucí uvidí tajemné jemné světlo vystupující ze země.  

A stejně tak, jako když na hřbitovech zapalujeme svíčku zesnulým, bychom takto uctívali padlé hrdiny. Tak, že bychom před historií nezavírali oči, nýbrž bychom ji nechali vyznít jako akt hrdinství, který mnohým dalším generacím skutečně přinesl světlo a naději pro jejich budoucnost. 

Ve dne pomník působí tak, že si ze strany ulice člověk téměř nevšimne, že by se zde mělo nacházet cokoliv jiného, než-li stromový park. Při bližším prozkoumání však objeví pomník, jímž může projít, uctít památku všech padlých hrdinů a rovněž na vlastní kůži prožít stísněný pocit, který museli zažívat vojáci bojující v zákopech.

 

Okolí pomníku v návrhu ponecháváme jako přírodní lesopark. Upravujeme již existující cestu, která zde přirozeně funguje a umožňuje tak návštěvníkům průchod k lavičkám a posezení v parku. Na základě dendrologického průzkumu se stanoví keře, které je možné či nutné odstranit.

Materiálové řešení

Pomník je tvořen kombinací betonu, kortenu a terénních úprav. Materiály jsou výhodné jak z hlediska údržby, tak životnosti a odolnosti. Plech v průběhu let získává žádoucí patinu. Součástí návrhu jsou světla vsazená do vnitřní konstrukce mezi beton a plech. Noční nasvětlení zamezuje nepozorovanému vandalství.

 

Konstrukční řešení

Základy a opěrná zeď jsou betonové. Tvar základů  je zkonzultován se statikem. Do betonu jsou kotveny kortenové desky tloušťce 10mm. Délka pomníku je cca 30m, šířka průchodu je 1200mm, výška kopce v nejvyšším bodě je 1450mm.

 

Údržba, provoz, ošetření, oprava/náhrada vandaly poničení části

Údržba bude probíhat minimálně jako u klasického parku (sekání trávy, úklid..). Desky kortenových stěn lze vzhledem k jejich kotvení do betonové stěny vyměňovat.

K údržbě světel se předpokládá použití revizních dvířek oddělených od bytku desky vlasovou spárou a se skrytými panty.

pohled 1.jpg
pohled 2.jpg
řez.jpg
situace 2.jpg
korten_písmo.jpg
situace 1.jpg

Rok: Leden, 2018

Rozměry:  m2

bottom of page